Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian

Nismo iznenađene.

Mi smo umjetnice, umjetničke administratorice, kustosice, direktorice, urednice, edukatorice, galeristice, pripravnice, akademske radnice, studentice, spisateljice i druge radnice iz svijeta umjetnosti. Nas su hvatali, nipodaštavali, infantilizirali, prezirali, prijetili su nam i zastrašivali nas oni u pozicijama moći koji vladaju nad pristupom resursima i mogućnostima. Mi smo držale jezik za zubima, zastrašene njihovom moći nad nama i obećanjima o pristupu institucijama i napredovanju u karijeri.

Nismo iznenađene kada nam kustosi nude izložbe ili podršku u zamjenu za seksualne usluge. Nismo iznenađene kada galeristi romantiziraju, minimiziraju i skrivaju zlostavljačko ponašanje umjetnika koje zastupaju. Nismo iznenađene kada se sastanak sa kolekcionarom ili potencijalnim pokroviteljem pretvori u seksualno vrbovanje. Nismo iznenađene kada smo meta odmazde jer odbijamo da se pokorimo. Nismo iznenađene kada nas Knight Landesman ispipa na štandu smotre umjetnosti dok obećava da će nam pomoći u karijeri. Zloupotreba moći nije iznenađujuća.

Ovo otvoreno pismo proizašlo je iz grupne diskusije o seksualnom uznemiravanju u našem području rada, koju su potaknula nedavna otkrića o seksualnim prestupima Knighta Landesmana. Ta rasprava se razgranala sve dalje i postala međunarodna. Više zalaganja za jednakost često se očekuje od i često ga na sebe preuzimaju nebjelkinje, transrodne i rodno nesvrstane osobe. Naša učinkovitost oslanja se na to da ovo presijecanje ozbiljno shvatimo i da ne isključimo i druge faktore koji doprinose predrasudama, isključivanju i zlostavljanju. Ti dodatni faktori uključuju, ali nisu ograničeni na rasu, rodni identitet, seksualni identitet, osposobljenje, religiju, klasu, politički položaj, ekonomski i imigrantski status. Postoji hitna potreba da dijelimo svoje priče o rasprostranjenom seksizmu, nejednakosti i neprimjerenom postupanju, uznemiravanju i seksualnim prestupima s kojima se suočavamo redovno, generalno i akutno.

Mnoge institucije i pojedinci koji drže moć u svijetu umjetnosti priklanjaju se retorici feminizma i jednakosti tek teoretski, često ostvarujući finansijsku korist od ovih slabašnih istupa u ime progresivnih politika, dok u praksi rade na očuvanju opresivnih i štetnih seksističkih normi. Oni koji imaju moć ignoriraju, pravdaju ili čine svakodnevna djela uznemiravanja i ponižavanja, stvarajući time klimu prihvatanja i saučesništva za mnoštvo ozbiljnijih, nezakonitih zloupotreba moći.

Ostavka jednog izdavača iz jednog visoko profiliranog časopisa neće riješiti veći, podmukliji problem – problem svijeta umjetnosti koji održava naslijeđene strukture moći nauštrb etičkog ponašanja. Slične zloupotrebe često se i masovnije dešavaju u ovoj industriji. Mi smo ušutkivane, izbjegavane, patologizirane, naše reakcije su otpisivane kao “pretjerane” i prijećeno nam je kada bismo pokušale raskrinkati seksualno i emotivno zlostavljačko ponašanje.

Nećemo više biti ušutkane.

Prokazivat ćemo one koji bi da nas nastave izrabljivati, ušutkivati i otpisivati. Vaša djela više neće biti tajna o kojoj se međusobno sašaptavamo u strahu od izolacije, profesionalnog zaobilaženja i protuoptužbi. Kada vidimo zloupotrebu moći, o njoj ćemo glasno progovarati, zahtijevati da institucije i pojedinci ozbiljno shvate naše tvrdnje i da rasvijetle takve incidente bez obzira na rod počinioca.

Nećemo više prelaziti preko nipodaštavajućih komentara, zalutalih ruku na našim tijelima, prijetnji i zastrašivanja slabo prikrivenih kao flertovanje, niti preko šutnje naših ambicioznih kolega. Nećemo trpjeti posramljivanje, odbijanje da nam se povjeruje i protuoptužbe koje prate naše otvorene istupe. Nećemo se priključivati “radnim grupama” za rješavanje problema koji se čini nad nama. Dajemo definiciju seksualnog uznemiravanja za one koje se možda osjećaju bespomoćnim kako bi mogle ukazati na dokument koji se zalaže za bezbjedno radno okruženje za sve.

Mi dole potpisane/i—koje smo pretrpjele zlostavljanje i one/i koje/i se s nama solidarišu—pozivamo umjetničke institucije, odbore i kolege da promisle o svojoj ulozi u podržavanju različitih nivoa seksualne nejednakosti i zlostavljanja i o tome kako će se ubuduće odnositi prema ovim pitanjima.

Sada nas je previše da bismo bile ušutkane i ignorirane.
S obzirom na sve što smo prošle i čemu smo svjedočile, ovo pismo ne bi trebalo biti iznenađujuće.

 

Ovo pismo posvećeno je sjećanju na feminističku historičarku umjetnosti Lindu Nochlin (1931-2017) čiji nam aktivizam, duh i pionirski rad služe kao inspiracija.

#NOTSURPRISED
Instagram: @notsurprised2017
Twitter: @Not_Surprised1
Facebook: notsurprised2017

Ovo pismo je prvi javni korak. Nastavljamo razgovarati i djelovati po ovim pitanjima u okviru šireg procesa u kojem ćemo sljedeće korake graditi na osnovu povratnih informacija koje dobijemo. U tekst su unijete manje uredničke izmjene do 23h, 29. oktobra 2017. po istočnom standardnom vremenu (EST).

Slika:  Jenny Holzer, Abuse of Power Comes As No Surprise (1982).
Fotografija:  John Marchael. Prava ustupljena od:  Jane Dickson. © Jenny Holzer, Artists Rights Society (ARS), New York.

DEFINICIJA SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA

Seksualno uznemiravanje je vrsta pojedinačnog ili institucionalnog zlostavljanja gdje se seksualno ponašanje koristi u svrhu uzbunjivanja, kontrole, nipodaštavanja, zastrašivanja, provođenja sile, omalovažavanja, ponižavanja ili posramljivanja druge osobe.

Seksualno uznemiravanje može nastupiti između bilo koga i ne zavisi od seksualne i rodne orijentacije.

Seksualno uznemiravanje rijetko je vezano čisto za seksualnu želju. Često se radi o zloupotrebi moći i položaja pri čemu počinitelji seksualno ponašanje koriste kao sredstvo ili kao oružje.

Predatorsko je i manipulativno, a najčešće se koristi kako bi se nametnula superiornost ili nadmoć jedne osobe nad drugom.

Seksualno uznemiravanje predstavlja bilo koje neželjeno ponašanje seksualne prirode i pojavljuje se u raznim oblicima, uključujući nepotreban, neželjen i jednostran fizički kontakt; laskave i ponižavajuće komentare; neželjene komentare o fizičkom izgledu ili oblačenju; komentare o seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu; postavljanje pitanja o nečijem seksualnom životu; neželjeno seksualno vrbovanje, pozivi i flertovanje; izazivanje nelagode tako što se pokazuju ili dijele seksualni materijali; darivanje neželjenih ličnih poklona; zviždanje; dobacivanje; praćenje; pohotno zurenje i uhođenje.

Seksualno uznemiravanje ne događa se uvijek uživo. Može se odvijati u obliku email poruka, vizuelnih slika, preko društvenih mreža, telefona, sms poruka ili bilo kojeg drugog medija. Zlostavljač ne mora svoja djela i riječi prepoznati kao seksualno uznemiravanje da bi ona činila takvo ponašanje.

Počinitelj seksualnog uznemiravanja može biti neko koga žrtva dobro poznaje ili neko koga je tek upoznala. Ponašanje se može desiti samo jednom ili se može ponoviti mnogo puta tokom dužeg perioda. Žrtva može sresti počinitelja na poslu, u društvenim okolnostima ili kroz lična poznanstva. Žrtva može biti u poslovnom ili društvenom odnosu s počiniteljem. Izvana može izgledati kao da žrtva pristaje na ili je saglasna sa činom (uznemiravanja) ili može (naizgled) održavati odnos sa zlostavljačem. Žrtva može učestvovati u susretu koji nije dobrodošao i može predstavljati uznemiravanje čak i ako su žrtva i zlostavljač ranije imali obostrano dogovorene susrete.

To ne znači da je seksualno ponašanje bilo poželjno ili traženo. Ako je ponašanje neželjeno, nepozvano ili netraženo, onda predstavlja seksualno uznemiravanje bez obzira na okolnosti susreta i vrstu odnosa. Od žrtve se nikada ne treba tražiti da obrazloži zašto odbija učestvovati.

Seksualno uznemiravanje je izuzetno štetno za žrtvu i može prouzrokovati ozbiljne psihološke posljedice. Ako se odvija u radnom, školskom ili institucionalnom okruženju, može narušiti sposobnost žrtve da obavlja svoj posao i oštetiti njena postignuća, karijeru i ugled. Svođenje vrijednosti neke osobe na njenu seksualnost podriva njene stručne sposobnosti i doprinose.

Posramljivanje, krivljenje i izravno odbacivanje iskustva žrtve, posebno kada to čine upravo oni ljudi kojima se žrtva obratila za pomoć, doprinosi kulturi šutnje i tajnosti. Takvo okruženje omogućuje nastavak izvorne zloupotrebe moći.

Seksualno uznemiravanje često koriste oni u pozicijama moći kako bi nametnuli svoju nadmoć i kontrolu podređenima. Iz tog razloga žrtvi seksualnog uznemiravanja može biti teško i rizično da progovori. Zbog seksualne prirode ove vrste zloupotrebe moći, taj rizik često je usložnjen zbog osjećaja sramote kod žrtve.

Seksualno uznemiravanje može ostati neprijavljeno mjesecima i godinama, pa i zauvijek, a žrtve se ustručavaju istupiti pod svojim imenom u strahu od odmazde. Vrijeme koje protekne od uznemiravanja do prijavljivanja ne utiče na vjerodostojnost njihovih tvrdnji.

Translated by Ulvija Tanović